Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunedelplaner

Kommunen lager kommunedelplaner for bestemte temaer, virksomhetsområder eller geografiske områder.

Gjeldende kommunedelplaner i Gran

Du finner gjeldende kommunedelplaner i Gran under overskriften "Aktuell informasjon" på denne siden.

Mer informasjon om kommunedelplan for Gran sentrum finner du i en egen boks.

Kommunedelplan for Gran sentrum

Det er knyttet flere temakart til kommunedelplan for Gran sentrum:

 • temakart for veg
 • temakart for flom
 • temakart for bebyggelse
 • temakart for grønnstruktur
 • temakart for kollektiv
 • temakart for kulturmiljø

Temakartene finner du i vårt planregister (arealplaner.no).

 

 

Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg

Kommunestyret har vedtatt å starte arbeid med Kommunedelplan helse og omsorg. Planprogram for planarbeidet ble, etter å ha vært lagt ut til offentlig ettersyn, vedtatt i kommunestyrets møte 22. juni (sak 81/21).

Du finner vedtatt planprogram under "Aktuell informasjon" på denne siden.

Kommunedelplan for oppvekst

Vi i Gran kommune jobber med å lage en egen kommunedelplan for oppvekstområdet. Oppvekstplanen skal være et styringsverktøy for politikk og administrasjon, og for alle tjenestene i oppvekstfeltet:

 • barnehage
 • skole
 • barnevern
 • pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • logoped og spesialpedagog
 • helsetjenester (jordmor, helsestasjon, skolehelsetjenesten, psykolog)

Gran kommunestyre vedtok å legge forslag til kommunedelplan oppvekst til høring, slik at du som innbygger kan si din mening. Du kan lese forslaget til kommunedelplan oppvekst her (framsikt.net).

Anne Borgedahl

enhetsleder plan, bygg og oppmåling
anne.borgedahl@gran.kommune.no
41 02 73 07