Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunedelplaner

Kommunen lager kommunedelplaner for bestemte temaer, virksomhetsområder eller geografiske områder.

Gjeldende kommunedelplaner i Gran

Du finner gjeldende kommunedelplaner i Gran under overskriften "Aktuell informasjon" på denne siden.

Mer informasjon om kommunedelplan for Gran sentrum finner du i en egen boks.

Kommunedelplan for Gran sentrum

Det er knyttet flere temakart til kommunedelplan for Gran sentrum:

 • temakart for veg
 • temakart for flom
 • temakart for bebyggelse
 • temakart for grønnstruktur
 • temakart for kollektiv
 • temakart for kulturmiljø

Temakartene finner du i vårt planregister (arealplaner.no).

 

 

Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg

Kommunestyret har vedtatt å starte arbeid med Kommunedelplan helse og omsorg. Planprogram for planarbeidet ble, etter å ha vært lagt ut til offentlig ettersyn, vedtatt i kommunestyrets møte 22. juni (sak 81/21).

Du finner vedtatt planprogram under "Aktuell informasjon" på denne siden.

Kommunedelplan for oppvekst

Gran kommunestyre vedtok i september 2023 kommunedelplan for oppvekstområdet. Oppvekstplanen skal være et styringsverktøy for politikk og administrasjon, og for alle tjenestene i oppvekstfeltet:

 • barnehage
 • skole
 • barnevern
 • pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • logoped og spesialpedagog
 • helsetjenester (jordmor, helsestasjon, skolehelsetjenesten, psykolog)

Du finner planen under “Aktuell informasjon” på denne siden.