Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontaktutvalget og skogeierområde

Kontaktutvalget for skogbruket på Hadeland og i Nittedal, allmenningene, Hadeland skogeierlag og Nedre Romerike skogeierområde (del av Viken skog) er sentrale i utviklingen av skogbruket i regionen.

Kontaktutvalget for skogbruk på Hadeland og i Nittedal

Kontaktutvalget for skogbruk på Hadeland og i Nittedal er et rådgivende organ for skogbruket i dette området, og fungerer som en faggruppe i Landbrukets fagråd.

Leder for kontaktutvalget er John-Anders Strande (tlf. 970 03 164), mens Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal fungerer som sekretariat.

Skogeierlag

De fleste skogeierne på Hadeland er medlemmer av Hadeland skogeierlag. Leder fra april 2019 er John-Anders Strande (tlf. 970 03 164). 

De fleste skogeierne i Nittedal er medlemmer av Nedre Romerike skogeierområde.

Både Hadeland skogeierlag og Nedre Romerike skogeierområde er en del av Viken skog, ett av skogeierandelslagene i Norge.

Allmenningene

Helge Midttun
Spesialkonsulent skog
helge.midttun@gran.kommune.no
Tlf: 469 45 798