Hopp til hovedinnholdet på siden

Koronavaksinering i Gran

Vi i Gran kommune vaksinerer innbyggere mot covid-19 (koronavirus). På denne siden finner du praktisk informasjon om tilbudet.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Du trenger ikke å betale noe for å få vaksinen, den er gratis. 

Hvem får tilbud om vaksinen?

Per 18. november 2022 kan alle som er 18 år eller eldre få tilbud om en ny oppfriskningsdose (for de fleste vil dette være en fjerde dose).​ 

Hvis du er i denne gruppen og har fulgt anbefalingene om vaksinasjon, vil du fortsatt ha god beskyttelse mot å bli alvorlig syk. Nytten av en ny oppfriskningsdose vil derfor være begrenset. 

Dette er Folkehelseinstituttets (FHI) anbefaling for grunnvaksinering:

 • Alle som er født i 2005 eller tidligere bør grunnvaksineres med to doser koronavaksine. Du kan bestille time til første eller andre dose, hvis du ikke har tatt disse tidligere.
 • Alle fra 45 år og oppover, og yngre personer som tilhører risikogruppene anbefales (bør) også ta oppfriskningsdose når det er gått 20 uker siden dose 2. Dette er også hovedsakelig for å redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp ved koronainfeksjon i disse gruppene.

 • Barn og ungdom født 2006–2016, og barn født i 2017 som har fylt fem år kan få første eller andre dose. Det bør gå minst åtte uker mellom første og andre dose.

FHI har ikke en anbefaling om koronavaksine til barn 5–15 år, men et tilbud. Den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon.

For barn i alderen 6 måneder–4 år er det kun et tilbud om vaksine hvis barnet har en alvorlig grunnsykdom og lege vurderer at det er behov for dette.

Barn og unge i alderen 6 måneder–15 år må ha samtykke fra begge foresatte. 

Hvem anbefales ny oppfriskningsdose?

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før kommende høst/vintersesong:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre
 • personer i aldersgruppen 18–64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • ungdom i aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • gravide i 2. og 3. trimester

Dette vil for de fleste være dose fire, men for enkelte med alvorlig svekket immunforsvar vil det være dose fem. 

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i tre–fire måneder før du vaksineres med ny dose.

Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum fire måneder.

Vaksinering av barn under 16 år

Barn i alderen 6 måneder–4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av lege.

Barn 5–15 år med alvorlig grunnsykdom bør grunnvaksineres med koronavaksine. Selv om risiko for alvorlig koronasykdom for disse samlet sett er liten, er dette en gruppe som er særlig sårbare og derfor bør vaksineres.

FHI har utover dette, ikke en anbefaling om koronavaksine til barn og unge 5–15 år, men et tilbud. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon.

Foresatte må samtykke

For at barn i denne aldersgruppen skal få vaksinen, må begge foreldre/foresatte samtykke til dette.

Slik bestiller du time

Hvis du skal bestille time til et barn i aldersgruppen 6 måneder–11 år, må du ta kontakt med Jaren helsestasjon.

Hvis du skal bestille time til et barn i aldersgruppen 12–15 år, kan du gjøre det via lenkene under:

Slik får du time til vaksinering

Koronavaksineringen i Gran kommune foregår på følgende steder:

 • Apotek 1 i Brandbu for alle som er tolv år og eldre
 • Apotek 1 i Gran for alle som er tolv år og eldre

Du kan bestille time via lenkene under:

Hvis du skal bestille time til et barn i aldersgruppen seks måneder–elleve år kan du ta kontakt med helsestasjonen.

Vi tilbyr vaksinering til voksne med Nuvaxovid på Gran rådhus. Hvis du vil bestille time kan du ringe telefon 90 10 58 32 eller 46 90 36 81 (mandag–fredag klokka 10.00–14.00). Når du ringer får du beskjed om tidspunkt for neste planlagte vaksinering, eller vi blir enige om et tidspunkt. Her kan det være noe ventetid, så bestill time i god tid.

Trenger du hjelp med timebestillingen? 

Ring Apotek 1 Brandbu på telefonnummer 61 31 32 10, telefonen er åpen mandag–fredag klokka 09.00–17.00.

Ring Apotek 1 Gran på telefonnummer 61 31 32 60, telefonen er åpen mandag–fredag klokka 09.00–19.00.

Slik endrer du timen din

Gå inn via SMS-en du har fått om timeavtale, og klikk på «Se timen her». Logg deg inn i Helseboka og bruk valget for å endre time. Da får du mulighet til å velge en ny time.

Sted for vaksineringen i Gran

Fra og med uke fem i 2022 foregår koronavaksineringen i Gran kommune på:

 • Apotek 1 i Brandbu for alle som er tolv år og eldre. Adresse er Parkvegen 2, 2760 Brandbu.
 • Apotek 1 i Gran for alle som er tolv år og eldre. Adresse er Smiegata 3A, 2750 Gran.

Hvis du skal bestille time til et barn i aldersgruppen fem–elleve år, må du ta kontakt med Jaren helsestasjon.

Om koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Slik finner du ditt koronasertifikat på nett

Hvis du har et norsk personnummer eller D-nummer, finner du sertifikatet ditt ved å logge deg inn på Helsenorge. Du logger deg inn med elektronisk ID, og kan bruke enten BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID.

Du kan også få lett tilgang til sertifikatet ditt via Helsenorge-appen. Du kan lese mer om appen og om koronasertifikat på Helsenorges nettsider.

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Du kan lese om hvordan ikke-digitale brukere kan få koronasertifikat på helsenorge.no: Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Du kan også ta kontakt med veiledningstjenesten til Helsenorge ved å ringe telefonnummer 23 32 70 00.

 

Om koronavaksine

De vaksinene vi bruker i Gran kommune er fra

 • BioNTech og Pfizer (Comirnaty). Vaksinen er en mRNA-vaksine som består av to doser, som settes med tre–tolv ukers mellomrom. Vaksinen skal gi best beskyttelse sju dager etter siste dose. Vaksinene settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.
 • Moderna (Spikevax). Vaksinen er en mRNA-vaksine som består av to doser, som settes med fire–tolv ukers mellomrom. Vaksinen skal gi best beskyttelse sju dager etter siste dose. Vaksinene settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.
 • Nuvaxovid. Dette er en proteinbasert vaksine og bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene. Denne er foreløpig kun godkjent for personer fra og med 18 år. Nuvaxovid kan brukes enten ved grunnvaksinasjon av uvaksinerte, eller som oppfriskningsdose til de som allerede er grunnvaksinert med for eksempel en mRNA-vaksine. 

Du kan lese mer om vaksinering og om vaksinene på Helsenorges nettsider.

Hvordan godkjennes koronavaksiner?