Hopp til hovedinnholdet på siden

Kurset "kornskole for gårdbrukere" ble raskt fylt opp med deltakere

Nylig ble det arrangert en kornskole over fem kvelder for gårdbrukere fra Hadeland og Nittedal. Kurset ble raskt fulltegnet, med totalt 30 deltakere.

Deltakere på kornskole 2022-23

Fellesbilde av ca 25 personer - gårdbrukere på kornkursKred.: Anne Okkenhaug Bentsen/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Anne Okkenhaug Bentsen / Gran kommune

Kurset ble arrangert av landbrukskontorene i søndre del av gamle Oppland, i samarbeid med Landbrukets Fagråd Hadeland. Det har vært arrangert en tilsvarende skole på Toten/Gjøvik. 

Målet med kurset var å øke den grunnleggende kunnskapen om korndyrking, med ekstra oppmerksomhet på god agronomi og dyrketeknikk. Et mål er også å øke kornavlingene og kornproduksjonen i vårt distrikt, gjennom å øke kunnskapen.

Temaene i kurset

Temaene i kurset besto av:

 • jord og jordarbeiding
 • grøfting
 • gjødsling
 • sortsvalg og vekstskifte
 • kornøkonomi
 • plantevern mot ugras og sykdommer
 • høsting
 • tørking og lagring av korn
 • økologisk dyrking
 • krav til kvalitet
 • kjøpsvilkår for korn

Foredragsholdere på kurset har blant annet vært rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, og personer fra landbrukskontor, Mattilsynet og Strand Unikorn.

Gode tilbakemeldinger

Interessen for et slikt undervisningsopplegg har vært sto og tilbakemeldingene etter kurset har vært gode. Evalueringen viser at de aller fleste synes at kurset har vært nyttig og at de har lært mye om temaer innen korndyrking. 

Korndyrking i praksis

Vi følger opp de fem teorikveldene med en markdag til sommeren, hvor vi vil se på korndyrking i praksis ute på åkeren.