Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal er et felles kontor for Gran, Lunner, Jevnaker og Nittedal kommuner. Vi har kontor i Gran rådhus på Jaren.

Landbrukskontoret behandler alle landbrukssaker i de fire kommunene.

Viktige oppgaver for landbrukskontoret er:

  • Behandling av konsesjonssøknader, omdisponering, fradeling, kontroll av bo- og driveplikt og landbruksfaglig del av arealplanlegging
  • Behandling og veiledning til søknader om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler), utvikling av tilleggsnæringer til landbruk
  • Ressursforvaltning, herunder viltforvaltning og kulturlandskap, miljø/forurensning landbruk og fiskeforvaltning
  • Forvaltning av skogavgiftsordningen
  • Produksjonstilskudd, velferdsordninger i landbruket, spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Einar Teslo

leder, Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
46 92 16 27
einar.teslo@gran.kommune.no