Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Må jeg søke?

Uansett hva du skal bygge, rive eller endre, må det være i samsvar med planer og regelverk. 

Hvis du må søke

Hvis tiltaket er søknadspliktig, må du sjekke om du kan søke selv eller om du må ha noen til å stå som ansvarlig for det. 

Noen tiltak kan du søke om og utføre selv, men for større tiltak må ansvarlige foretak stå for både søknaden og utførelsen.

Les mer om hvilke tiltak du kan utføre selv i Plan- og bygningsloven § 20-4 og byggesaksforskriften kapittel 3.

Hvis du kan søke selv

Hvis du ikke kan søke selv

Kontakt fagfolk som kan søke for deg. Din rolle i byggesaken blir da tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk som du må engasjere og inngå avtaler med. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Foretaket får ansvarsrett i tiltaket når erklæringen er sendt til kommunen

Foretaket skal sende en erklæring til kommunen om at det påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for byggesaken. Med erklæringen bekrefter foretaket også at det har den nødvendige faglige kompetansen til å kunne utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Erklæringen skal sendes inn før arbeidet starter, men arbeidet kan starte umiddelbart etter at erklæringen er sendt. Når erklæringen er sendt, har foretaket påtatt seg ansvarsrett.

Hos Direktoratet for byggkvalitet kan du søke etter firma med sentral godkjenning.

Er du i tvil om du kan søke selv, kan du ta kontakt med byggesaksavdelingen for hjelp og veiledning.

Veiledningstimer:
Byggesaksavdelingen tilbyr veiledning hver torsdag fra kl 12. Kontakt kommunetorget for avtale. 

Telefontid:
Tirsdag og onsdag:
kl. 12 - 15. 

Kommunetorget

Anne Borgedahl

Enhetsleder plan, bygg og oppmåling
anne.borgedahl@gran.kommune.no
Tlf: 410 27 307