Hopp til hovedinnholdet på siden

Søknadsplikt og hjelp til byggesøknaden

Uansett hva du skal bygge, rive eller endre, må det være i samsvar med planer og regelverk. Sjekk om du må søke ved å bruke Direktoratet for byggkvalitet sine veivisere.

Er det nødvendig å søke?

Du finner mange gode veiledere til spørsmål om et tiltak er søknadspliktig på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider
Norsk kommunalteknisk forening har også utarbeidet et informasjonsark om søknadsplikt.

Kontakt oss hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål her

Hvis du må søke

Hvis tiltaket er søknadspliktig, må du sjekke om du kan søke selv eller om du må ha noen til å stå som ansvarlig for det. Noen tiltak kan du søke om og utføre selv, men for større tiltak må ansvarlige foretak stå for både søknaden og utførelsen.

Du kan finne mer informasjon om dette ved å bruke Direktoratet for byggkvalitet sine veivisere.

Hvis du kan søke selv

Det er flere ulike måter å sende inn en søknad på. 

Her er en framgangsmåte: 

 1. Bestill situasjonskart hos innbyggersørvis eller skriv ut kart over din eiendom her. Målestokk skal være 1:500.
 2. Bestill naboliste digitalt via andre leverandører her.
 3. Tegn inn tiltaket på situasjonskartet og lag plan-, snitt-, og fasadetegninger (eksisterende og ny situasjon). Kartene skal være målsatt og i målestokk 1:500.
 4. Send ut nabovarsel. Du finner skjemaer for nabovarsling ved å klikke på "Samleside for byggesaksskjemaer" på denne siden. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen. Mer informasjon om nabovarsling finner du her.
 5. Vent minst to uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen.

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsskjema for tiltak uten ansvarsrett ferdig utfylt og underskrevet (dette finner du under "Skjema" på denne siden)
 • opplysninger gitt i nabovarsel
 • kvittering for nabovarsel
 • eventuelle merknader fra naboene
 • eventuell søknad om dispensasjon
 • situasjonskart som viser tiltakets plassering. Målestokk 1:500.
 • plan-, snitt og fasadetegninger som viser endringene. Tegningene skal være målsatt og i målestokk. Ved til-/påbygg skal også eksisterende fasader og plan vises.

Dokumentasjonskravene varierer fra sak til sak, denne listen er derfor ikke uttømmende. 

Alle skjemaene/byggesaksblankettene finner du på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet. Du finner lenke til siden under "Skjema".

Søknaden kan sendes til kommunen på e-post: postmottak@gran.kommune.no eller per post: Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren

Hvis du ikke kan søke selv

Kontakt fagfolk som kan søke for deg. Din rolle i byggesaken blir da tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk som du må engasjere og inngå avtaler med. Foretakene må erklære ansvarsrett. Foretaket skal sende en erklæring til kommunen om at det påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for byggesaken. 

Hos Direktoratet for byggkvalitet kan du søke etter firma med sentral godkjenning.

Er du i tvil om du kan søke selv, kan du ta kontakt med byggesaksavdelingen for hjelp og veiledning.

Digitale løsninger for byggesøknader

Vi oppfordrer alle som søker, både profesjonelle og privatpersoner, til å bruke digitale løsninger til å lage/sende inn byggesøknader. Slike løsninger er stadig under utvikling og finnes på dibk.no/tjenestene.

Digitale byggesøknader

Fordelene ved å sende byggesøknader gjennom en digital tjeneste, er at søkere får veiledning underveis – slik at det blir enklere å sende inn en komplett søknad til kommunen. For kommunen går det raskere å behandle søknaden og journalføringen blir mer effektiv. 

Dette er tjenestene som kan brukes til å lage og sende søknad uten ansvarsrett digitalt:

 • eByggesøk Tjenesten inkluderer nabovarsling og søknad uten ansvarsrett. Privatpersoner får hjelp til å finne ut om man må søke og hvilken søknad som må sendes. Tjenesten leveres av Norkart.

Mer informasjon om digitale byggesaksløsninger:

 • Alle søknadsløsningene er presentert på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet: dibk.no/tjenestene

Hvis bygget ikke er søknadspliktig må du melde fra når bygget er ferdig oppført

Byggetiltak som ikke krever søknad må registreres når de er ferdig. Det betyr at du må fylle ut og sende inn skjemaet "Melding om bygg eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt", og en kartskisse som viser byggetiltaket. Skjemaet  finner du til høyre på denne siden.

Send det inn via e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller per post til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren.

Når vi mottar meldingen, registrerer vi det aktuelle byggetiltaket inn i matrikkelen (Norges offentlige register over grunneiendommer). Du vil deretter få et brev som bekrefter dette.

Behandlingstid

Behandlingstid på byggesaker uten dispensasjon, uten merknader fra naboer og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra annen myndighet, er inntil tre uker.

Behandlingstid på byggesaker med dispensasjon eller hvor ovennevnte krav ikke er oppfylt, er inntil tolv uker.

Saksbehandlingstiden forutsetter at søknaden er komplett. 

Veiledninger til ulike byggetiltak

​​Her finner du veiledninger til ulike byggetiltak. Disse inneholder informasjon om krav knyttet til tiltaket du ønsker å oppføre, om det er søknadspliktig, og hva en eventuell søknad må inneholde.

Anne Borgedahl

enhetsleder plan, bygg og oppmåling
anne.borgedahl@gran.kommune.no
41 02 73 07