Hopp til hovedinnholdet på siden

Marka helse- og omsorgssenter

Marka helse- og omsorgssenter har 3 avdelinger med til sammen 61 sykehjemsplasser.

Marka helse- og omsorgssenter består av

  • somatisk langtidsavdeling (avdeling 1) med 18 plasser
  • korttidsavdeling (avdeling 2) med 20 plasser
  • Markatun III er en spesialavdeling for personer med demens med 23 plasser.

Senteret har i tillegg barrierevaskeri, dagsenter og hovedkjøkken med variert og tilrettelagt meny.

Slik søker du

Du søker om plass/tjenester ved å fylle ut og sende inn søknadsskjemaet «Helse- og omsorgstjenester» som du finner under overskriften «Skjema» på denne siden. Søknaden kan sendes inn enten elektronisk eller som PDF i vanlig post.

Marka helse- og omsorgssenter

Markavegen 22
2760 Brandbu
Tlf: 91 67 95 00

Skjervum helse- og omsorgssenter

Sykehjemsvegen 7
2750 Gran
Tlf: 91 67 96 00

Tildelingsenheten


Endre rekkefølge på kontaktpersoner