Hopp til hovedinnholdet på siden

Miljø og helse - radon

Alle boligeiere som har bruksareal nær bakkeplan anbefales av Strålevernet å foreta en radonmåling. Det er anbefalt at disse målingene foretas i vinterhalvåret.

Miljørettet helsevern IKS har en svært prisgunstig avtale med Eurofins Radonlab om måling av radon i inneluft. Avtalen inneholder tilbud på radonmålere (sporfilmer) og gjelder for husstander i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Gran kommune.

Hvor mange sporfilbokser bør du bestille?

Dette avhenger av hvor mange oppholdsrom du har i de tre nederste etasjene. Med det menes rom hvor en oppholder seg mye, f.eks. stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen osv. 

Har du flere soverom i underetasjen bør du måle i hvert av disse rommene, selv om ikke alle brukes daglig.

Slik bestiller du radonmåling med sporfilm og får rabatten for Gjøvikregionen og Gran

Når du vet hvor mange sporfilmer du trenge, klikk på lenken til Eurofins Radonlab nettbutikk for å bestille. 

Pris pr. målebrikke er kr 115,00 inkl. analyse av resultatet. Fraktkostnad kommer i tillegg. Det måbestilles minimum 2 sporfilmbokser for å få rabatten.

  • Oppgi antall målere du trenger.
  • Fyll ut kontaktopplysninger.
  • Send bestillingen.
  • Etter kort tid du få tilsendt målepakken i posten.
  • Faktura er med i pakken.
  • Du legger selv ut sporfilmboksene og returnerer disse etter endt måleperiode.

Du kan også ta kontakt med Radonlab på tlf: 21 96 03 50.

Analyseresultater benyttes for å vurdere radonforholdene i kommunene

Forutsetningen for rabatten på over 50 %, er at måleresultater gjøres tilgjengelige for Miljørettet helsevern IKS, bostedskommunen og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidligere Statens strålevern).

 Miljørettet helsevern IKS og kommuneoverlegene vil dermed få et bedre grunnlag for å vurdere radonforholdene i kommunene.

Måleresultatene vil ikke publiseres på en slik måte at enkeltmålinger kan gjenkjennes.

Mer informasjon om radon og radonmåling

Mer informasjon finner du på nettsiden Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn

Du kan også ta kontakt med Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn tlf 61 13 42 90 eller på postmottak@gjovik.mrhv.no

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn


Endre rekkefølge på kontaktpersoner