Hopp til hovedinnholdet på siden

Ofte stilte spørsmål om barnehage- og skolestruktur

Det er mange spørsmål knyttet til arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur. Her finner du spørsmål som ofte blir stilt, og våre svar.

Marka barnehage høst 2020

Her legger vi ut flere spørsmål undervegs i prosjektet, etter hvert som spørsmålene dukker opp. Har du spørsmål du ikke finner svar på? Send en e-post med det du lurer på til postmottak@gran.kommune.no . 

Hvorfor ønsker kommunen å endre barnehage- og skolestruktur?

Det blir færre barn og unge i Gran i årene framover, og vi har for mange bygg som må vedlikeholdes og moderniseres. Vi må spare penger og ønsker å bruke en større andel på barn og unge, og mindre på bygg. 

Hva er best; små eller store skoler?

Det er ikke noe fasitsvar på dette. Forskning gir ikke noe tydelig svar på hvilken betydning skolestørrelse har for elevers læring og trivsel. Skolestørrelse oppleves ulikt fra person til person.

Hva skal byggene til eventuelt nedlagte skoler brukes til?

Det er ikke bestemt ennå. Dette spørsmålet vil vi se nærmere på i prosjektet.

Når blir ny barnehage- og skolestruktur bestemt?

Før politikerne skal bestemme seg for ny barnehage- og skolestruktur, skal vi ha utredet mange tema og hatt flere medvirknings- og informasjonsmøter. Det er et omfattende arbeid, og endelig vedtak i saken vil skje før sommeren 2024.

Blir det fortsatt fritt skolevalg når ny struktur er vedtatt?

Det vet vi ikke ennå. Dette er en del av saken, som kommunestyret skal behandle og vedta i sitt møte 30. mai. 

Uansett hva politikerne vedtar om fritt skolevalg, vil elever som i dag går på en skole utenfor sin skolekrets få fortsette på denne skolen - så lenge den aktuelle skolen består.

Hva skjer med kretsgrensene hvis det blir ny skolestruktur?

Kommunestyret må først vedta ny skolestruktur før de kan vedta nye kretsgrenser. Det er fordi kretsgrensene legges på bakgrunn av den skolestrukturen som blir valgt. 

Det detaljerte arbeidet med kretsgrenser vil bli gjennomført i løpet av høsten 2024. Denne saken skal legges ut til offentlig høring, slik at du som innbygger kan si din mening om saken, før kommunestyret gjør sitt endelige vedtaket.

Hvem får være med å medvirke i prosessen?

De som blir berørt hvis barnehage- og skolestrukturen endres, har rett til å medvirke i prosessen. 

Dette er hovedsakelig:

  • barn/elever
  • foreldre
  • ansatte

I tillegg vil vi be om innspill fra andre som bruker skolebyggene, for eksempel lag og foreninger. 

Hvordan får folk være med å medvirke?

Vi har gjennomført dialog-møter med:

  • alle ansatte i skolene
  • FAU ved hver skole
  • KFU

Disse møtene har inneholdt informasjon om prosessen og gitt deltakerne mulighet til å si sin mening og stille spørsmål.

I tillegg får elever, foreldre og ansatte svare på en digital undersøkelse.

Vi planlegger flere medvirknings-aktiviteter, men disse er ikke klare ennå.