Hopp til hovedinnholdet på siden

Skogbruksplan

Skogbruksplanen er skogeierens verktøy for å ta beslutninger om hva som skal gjøres i skogen.

 I 2017 ble det utarbeidet 503 skogbruksplaner som dekker over 95 prosent av skogarealet på Hadeland.

Hva inneholder en skogbruksplan?

Planen gir en svært god oversikt over skogressursene på eiendommen, og gir anbefaling om hva som må plantes og stelles (særlig ungskogpleie), og hva som kan hogges på eiendommen. Planene er basert på laserskanning av all skogen og markbefaring av dyktige fagfolk.

En meget viktig del av skogbruksplanen er en kvalitetssikring av miljøverdiene på eiendommen. Alle skogeiere med over 100 daa produktiv skog er forpliktet til å ha en oppdatert miljøregistrering i skogen sin. Skogeiere som ikke har skogbruksplan fra 2017 kan etterbestille ved å henvende seg til Mjøsen skog.

Helge Midttun

spesialkonsulent skog
helge.midttun@gran.kommune.no
46 94 57 98

Jon-Gerhard Johansen

spesialkonsulent skog
jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no
46 89 63 82


Endre rekkefølge på kontaktpersoner