Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Skogbruksplan

Skogbruksplanen er skogeierens verktøy for å ta beslutninger om hva som skal gjøres i skogen. I 2017 ble det utarbeidet 503 skogbruksplaner for over 95 prosent av skogarealet.

Planen gir en svært god oversikt over skogressursene på eiendommen, og gir anbefaling om hva som må plantes og stelles (særlig ungskogpleie), og hva som kan hogges på eiendommen. Planene er basert på laserskanning av all skogen og markbefaring av dyktige fagfolk.

En meget viktig del av skogbruksplanen er en kvalitetssikring av miljøverdiene på eiendommen. Alle skogeiere med over 100 daa produktiv skog er forpliktet til å ha en oppdatert miljøregistrering i skogen sin. Skogeiere som ikke har skogbruksplan fra 2017 kan etterbestille ved å henvende seg til Mjøsen skog.

Lars Hagen Haugsrud

spesialkonsulent skog
lars.hagen.haugsrud@gran.kommune.no
90 54 65 90

Jon-Gerhard Johansen

spesialkonsulent skog
jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no
46 89 63 82

Helge Midttun

spesialkonsulent skog
helge.midttun@gran.kommune.no
46 94 57 98