Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbruksveg, skogsbilveg og traktorveg

Alle nye skogsveger/landbruksveger som er mer enn 150 m i veglengde eller 450 m2 i omfang, må du søke om tillatelse for å bygge.

Opprusting og bygging av veg

Ved opprusting og bygging av skogsbilveg ytes det statstilskudd, i tillegg til at skogfond kan brukes.

Dette tilskuddet må du søkes om i forkant. Da bruker du skjemaene "Bygging av landbruksveg - søknad" og "Skogvegbygging - søknad om tilskudd", som ligger på Landbruksdirektoratets nettside. 

Dersom du ønsker å bruke skogfond til opprusting av veg, må du sende søknad til Landbrukskontoret, og saken behandles etter Landbruksveiforskriften (lovdata.no).

Hvordan søke?

Du finner mer informasjon om søknadsprosessen og tilskudd på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider (landbruksdirektoratet.no). Håndboka "Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse", utgitt av Landbruksdirektoratet og Landbruksdepartementet, gir også en del nyttig informasjon.

Har du spørsmål, kan du kontakte Landbrukskontoret.

Vedlikehold av veg

Kostnader til vedlikehold av skogsbilveger/landbruksveger inntil 4 kroner per løpemeter kan dekkes av skogfond, når faktura eller annen dokumentasjon for arbeidet oversendes.

Dersom du antar at vedlikeholdsutgiftene blir mer enn 4 kroner per løpemeter, må dette godkjennes av Landbrukskontoret på forhånd. Det er nok å sende en enkel epost til Helge Midttun om dette.

Helge Midttun

spesialkonsulent skog
helge.midttun@gran.kommune.no
46 94 57 98


Endre rekkefølge på kontaktpersoner