Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbruksveg, skogsbilveg og traktorveg

Alle nye skogsveger/landbruksveger som er mer enn 150 m i veglengde eller 450 m2 i omfang, må du søke om tillatelse for å bygge.

Opprusting og bygging av veg

Ved opprusting og bygging av skogsbilveg ytes det statstilskudd, i tillegg til at skogfond kan brukes.

Dette tilskuddet må du søkes om i forkant. Du søker om bygging på skjema LDIR-902 og tilskudd på LDIR-903

Dersom du ønsker å bruke skogfond til opprusting av veg, må du sende søknad til Landbrukskontoret, og saken behandles etter Landbruksveiforskriften

Hvordan søke?

Du finner mer informasjon om søknadsprossessen og tilskudd på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider. Håndboka "Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse", utgitt av Landbruksdirektoratet og Landbruksdepartementet, gir også en del nyttig informasjon.

Har du spørsmål, kan du kontakte Landbrukskontoret.

Vedlikehold av veg

Kostnader til vedlikehold av skogsbilveger/landbruksveger inntil 4 kroner per løpemeter kan dekkes av skogfond, når faktura eller annen dokumentasjon for arbeidet oversendes.

Dersom du antar at vedlikeholdsutgiftene blir mer enn 4 kroner per løpemeter, må dette godkjennes av Landbrukskontoret på forhånd. Det er nok å sende en enkel epost til Helge Midttun om dette

Jon-Gerhard Johansen

Spesialkonsulent skog
jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no
Tlf: 468 96 382

Jens Olerud

Fagkonsulent
jens.olerud@gran.kommune.no
Tlf: 469 52 357

Helge Midttun

Spesialkonsulent skog
helge.midttun@gran.kommune.no
Tlf: 469 45 798