Hopp til hovedinnholdet på siden

Spesialpedagogisk team

Spesialpedagogisk team består av fem spesialpedagoger som reiser rundt til barnehager, hvor det er barn som trenger ekstra oppfølging når det gjelder blant annet språk og kommunikasjon, sosial og emosjonell utvikling, og adferd.

Spesialpedagogisk team for barnehage er et tilbud rettet mot barn i alderen 0–6 år. Tilbudet gis både gjennom henvisning fra PPT, men også til andre barn som trenger det.

Et av målene med tilbudet, er å gjøre barn bedre rustet til ny hverdag med skole etter barnehagealder.

Spesialpedagogisk team jobber både med enkeltbarn og grupper, og kan også gi hjelp, råd og veiledning inn mot barnehagene.

Dette er teamet

Lise N. Helmen
logoped/teamleder
lise.helmen@gran.kommune.no
91 58 78 37

Unni Horgen
spesialpedagog

Anna Bugajska
spesialpedagog

Ingeborg Gamkinn
spesialpedagog

Linn Myrvold
spesialpedagog

Gudrun Skiaker
barnehagelærer

 

Slik jobber vi

Som regel er det barnehagene som tar kontakt med spesialpedagogteamet, når de opplever at et barn trenger ekstra oppfølging.

Foreldre eller foresatte blir alltid informert når barnehagen tar kontakt med teamet. 

Slik er prosessen videre:

  • Spesialpedagogteamet gjør en observasjon og kartlegging av barnet, før tiltak velges og settes i gang.
  • Videre kan barnet bli henvist til PPT, logopedtjenesten eller en annen instans. En annen mulighet er at barnehagen får råd og veiledning om hvordan de kan jobbe med barnet eller barnegruppa.
  • Blir barnet henvist til PPT, utreder de barnet og skriver en sakkyndig vurdering. Denne blir da utgangspunkt for det spesialpedagog og barnehage skal jobbe med videre.
    • Barnehagen får da et vedtak som sier hva slags hjelp som skal gis. Det kan være alt fra to til fem timer i uka. 
    • Ofte jobber spesialpedagog direkte med barnet, og sammen med barnet i en gruppe. 
  • Spesialpedagogteamet jobber også med barn som ikke blir henvist til PPT, men som likevel trenger litt ekstra hjelp.

Lise N. Helmen

Logoped/teamleder
lise.helmen@gran.kommune.no
Tlf: 91 58 78 37


Endre rekkefølge på kontaktpersoner