Hopp til hovedinnholdet på siden

Universell utforming på nett

Vi i Gran jobber for at nettsidene våre skal være tilgjengelige for alle innbyggere. Ta gjerne kontakt hvis du opplever utfordringer med universell utforming. 

Et nettsted skal følge kravene om universell utforming. Slik skal alle innbyggere lettere kunne bruke nettsiden, også du som for eksempel er blind eller svaksynt. 

I Norge følger vi forskrift om universell utforming av IKT (lovdata.no). For nettløsninger gjelder standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).  

Tilgjengelighetserklæring

Vi som kommune må vise hvordan nettsiden vår, og andre publikumsløsninger, møter kravene om universell utforming. Denne informasjonen skal samles i tilgjengelighetserklæringer.

Her finner du våre tilgjengelighetserklæringer:

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss om universell utforming på våre nettsider? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til kommunikasjon@gran.kommune.no, eller ringe kommunikasjonssjef Kine Therese Vik-Erstad på telefon 45 29 56 25.

Kine Vik-Erstad

kommunikasjonssjef
ktve@gran.kommune.no
45 29 56 25


Endre rekkefølge på kontaktpersoner