Hopp til hovedinnholdet på siden

Driveplikt

Driveplikten kan oppfylles på to måter: personlig eller ved bortleie. Eier av landbrukseiendom med jordbruksareal har driveplikt i hele sin eiertid.

Ny eier må innen ett år fra overtakelsen bestemme seg for om han vil drive eiendommen selv eller oppfylle driveplikten ved bortleie. Mer om driveplikt-bestemmelsene kan du lese om på Landbruksdirektoratets nettsider.

Personlig oppfyllelse av driveplikten

Personlig oppfyllelse av driveplikten innebærer at eier er faktisk og økonomisk ansvarlig for driften. Det er imidlertid ingen ting i veien for å leie inn hjelp for alt det praktiske.

Ved bortleie

Velger eier å oppfylle driveplikten ved bortleie, må jorda leies bort for minst ti år om gangen. Avtalen må være skriftlig og føre til en driftsmessig god løsning. Avtalen skal være uoppsigelig fra eiers side, men kan sies opp ved mislighold.

Når en avtale er inngått, sendes kopi til kommunen. Mer om jordleie og formular for jordleieavtale finner du her.

Søknad om fritak fra driveplikten

Eier som ikke kan eller vil oppfylle driveplikten som beskrevet ovenfor, kan etter jordlovens § 8a søke fritak fra driveplikten. Søknaden må begrunnes.

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal behandler slike søknader.

Kjersti Andresen

rådgiver, Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
kjersti.andresen@gran.kommune.no​
46 92 43 44 


Endre rekkefølge på kontaktpersoner