Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 14. mai 2021 kl. 11:12

Informasjon om koronavirus

Les mer

Hjertebo aktivitetssenter

Kan leies ut til fast møtevirksomhet/aktivitet eller til enkeltarrangement når det er ledig.

Vilkår/betingelser

Faste leietakere av fellesrom kan gjennom søknad få leiekontrakt for inntil 12 mnd.

Lokaler som er tildelt skal kun brukes til de tidspunkter og de formål de er tildelt til. Brukere som ikke møter fram til avtalt lokalleie, pålegges en leieavgift pr. gang på kr. 200,-. Alle arrangement skal normalt være avsluttet innen kl. 23.00. Ønskes bruk utover denne tid, avtales dette med kontaktperson på Hjertebo Aktivitetssenter. Ved hvert arrangement plikter leier å oppgi ansvarlig person. Ved arrangementets slutt skal lokalene, hvis ikke annet er avtalt, ryddes og rengjøres. Leietakere er erstatningspliktige for skader/mangler som påføres bygning, inventar og utstyr. Ansvarshavende skal straks melde fra om slike skader. Røyking innendørs er ikke tillatt.

Utleier er ikke ansvarlig for leietakers eiendeler/rekvisita. Ved brudd på reglementet eller under særlige vilkår kan Gran kommune oppheve leiekontrakten.

Ved spesielle arrangement kan leder ved Hjertebo aktivitetssenter pålegge brukere å vike plass fra sine oppsatte tider. Beskjed om dette skal gis i så god tid som mulig på forhånd.

Faste aktiviteter/møter

Skriftlig søknad på eget skjema for kommende skoleår sendes Gran kommune innen 31. mai hvert år.

Alle søknader blir behandlet i samarbeid med ledelsen ved  Hjertebo aktivitetrssenter og tider fordelt for neste skoleår. Leietakere får skriftlig melding om tildelt tid sammen med forslag til avtale. Avtalen skal underskrives av leietaker og returneres. Nøkkel hentes og kvitteres ut på Hjertebo.

Enkeltarrangement

Brukere som ønsker å benytte rom når det er ledig kapasitet i huset kan ta kontakt med Hjertebo for avtale av leietidspunkt.

Priser

Faste aktiviteter/møter:
Lag og foreninger i Gran kommune har gratis leie. Private leietakere eller kommersielle aktører kr. 500,-.

Enkeltarrangement:
Lag og foreninger i Gran kommune har gratis leie. Pris for leietaker eller komersielle aktører for leie til ulike arrangementer/sammenkomster:

Kantine: 500,-

Møterom i 2. etasje: 200,-

Torstein Nybø

fagansvarlig kultur- og idrettsarenaer
40 80 43 30
post@kulturhadeland.no

Solfrid Anita Strande Fosse

Inger Reidun N. Fleischer

kulturkonsulent 
inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no 
91 51 88 23