Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunehuset på Granavollen

Privatpersoner, lag, foreninger og andre kan leie lokaler i kommunehuset på Granavollen. Lokalene kan leies ut til møtevirksomhet og aktivitet eller enkeltarrangementer.

Huset består av:

  • gang, møterom, kjøkken og toalett i første etasje
  • gang og møterom i andre etasje

Vilkår/betingelser

Faste leietakere kan gjennom søknad få leie rom/deler av huset for lengre perioder av gangen. Lokaler som er tildelt skal kun brukes til de tidspunkt og de formål de er tildelt til. Alle arrangement skal normalt være avsluttet innen kl. 23.00. Ønskes bruk utover denne tid, må det avklares på forhånd.

Ved alle arrangement skal lokalene ryddes og rengjøres, brukerne er erstatningspliktige for skader/mangler som påføres bygning, inventar og utstyr. Ansvarshavende skal melde fra om slike skader. Gran kommune er ikke ansvarlig for leietakers eiendeler/rekvisita.

Røyking og/eller bruk av rusmidler er ikke tillatt. Personer som er påvirket har ikke adgang. Ved brudd på utlånsvilkårene eller under særlige vilkår kan leiekontrakten opphøre.

Faste aktiviteter/møter

Skriftlig søknad sendes Gran kommune, Kulturkontoret, 2770 Jaren innen 31. mai hvert år.

Alle søknader vurderes og tider fordeles. Leietaker får skriftlig melding om tildelt tid sammen med forslag til leieavtale. Leieavtalen skal underskrives av leietaker og returneres.

Enkeltarrangement

Send e-post til postmottak@gran.kommune.no for å avtale leietidspunkt. 

Solfrid Anita Strande Fosse


Endre rekkefølge på kontaktpersoner