Hopp til hovedinnholdet på siden

Rovvilt og funn av kadaver

Dersom du får en akutt skadesituasjon og vil søke om skadefelling, kan du ringe Statsforvalterens rovvilttelefon 97 73 72 23 på kveldstid og i helger.

Her er praktiske tips hvis du finner kadaver:

• La kadaveret ligge urørt og dekk det til mot åtseletere. 
• Noter kartreferanse og ta foto.
• Merk stedet. 
• Ring rovviltkontakt på Hadeland. 
• Undersøk andre skader i området.

Jon-Gerhard Johansen

spesialkonsulent skog
jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no
46 89 63 82


Endre rekkefølge på kontaktpersoner