Hopp til hovedinnholdet på siden

SLT - Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. 

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. SLT-modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Næringsliv og frivillige organisasjoner er også med i dette nettverket. ​SLT-arbeidet forankres i politirådet, som er styringsgruppe for SLT.

Om SLT-koordinator

SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse, og samordner sine tiltak. I Gran har vi en egen SLT-koordinator. 

Inger Reidun N. Fleischer

Tjenesteleder for UngHadeland, kultur- og idrettsarenaer
inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no 
Tlf 91 51 88 23

Jane Rogstad Slette

SLT-koordinator
jane.rogstad.slette@gran.kommune.no
47 66 35 22


Endre rekkefølge på kontaktpersoner