Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny barnehage- og skolestruktur

Det blir færre barn og unge i Gran i årene framover, og vi har for mange bygg som må vedlikeholdes og moderniseres. Vi må spare penger og ønsker å bruke en større andel på barn og unge, og mindre på bygg.

Bedriftsbilder Brandbu barneskole høst 2021 -Kun til bruk i egne kanaler. HUSK krediering!

Illustrasjonsbilde skole.Kred.: Fotograf BT Stokke© Gran kommuneFoto: Bjørn Tore Stokke / Fotograf BT Stokke AS

I mai 2023 bestemte kommunestyret at Gran kommune skal sette i gang med et arbeid for å utrede ny barnehage- og skolestruktur.

Kommunen skal sørge for å

 • tilpasse tjenestetilbudet etter behov og befolkningsutvikling
 • utrede økonomien, med tanke på både drift og investeringer innenfor oppvekst-området
 • bruke den eksisterende bygningsmassen best mulig og se på mulighetene for hvordan bygg kan brukes på andre måter

Mål for arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur

Kommunestyret i Gran har bestemt at

 1. Gran kommune skal ha en desentralisert barnehage- og skolestruktur som dekker kommunen godt geografisk, selv om antall tjenestesteder reduseres.  
 2. Kvalitet i det pedagogiske tilbudet i barnehage og skole sikres ved at en større andel av ressursene brukes på barn og unge, og mindre på bygg. 
 3. Nye og nyrenoverte barnehager og skoler skal ha tilnærmet full kapasitetsutnyttelse. 
 4. Barnehage og skoler skal sees i sammenheng, og oppvekstsentre skal etableres der det er hensiktsmessig. 

Du kan lese sakspapirene fra kommunestyrets behandling av saken i møtet 24. mai 2023, via vår møtekalender på nett.

Hvordan er det i dag?

I dag har vi sju kommunale og seks private barnehager i Gran kommune.  Vi har sju barneskoler, to ungdomsskoler og én kombinert barne- og ungdomsskole.

Dette er de kommunale barnehagene:

 • Bjoneroa barnehage
 • Bjørklund barnehage
 • Fagerlund barnehage
 • Gran natur- og familiebarnehage
 • Grymyr oppvekstsenter
 • Marka barnehage
 • Solheim barnehage

Dette er de private barnehagene:

 • Bergseng bondegårdsbarnehage
 • Emsetrolla familiebarnehage
 • Espira Romholt barnehage
 • Rakalauv barnehage
 • Røysum barnehage
 • Trulserudenga barnehage

Se i kartet hvor barnehagene ligger i kommunen:

 

Dette er skolene i kommunen:

 • Bjoneroa skole
 • Brandbu barneskole
 • Brandbu ungdomsskole
 • Fredheim skole
 • Gran ungdomsskole
 • Grymyr oppvekstsenter
 • Jaren skole
 • Moen skole
 • Sanne skole
 • Trintom skole

Se i kartet hvor skolene ligger i kommunen:

 

Skolebyggenes tilstand

Vi har sjekket hva slags tilstand de ulike skolebyggene i kommunen er i. Du kan lese rapporten som beskriver dette, via vår møtekalender på nett.

I tabellen under ser du en oversikt over skolebyggene hvor vi vurderte vedlikeholdsbehovene i 2021. I tabellen finner du oppdatert kostnadsbehov for 2023.

Skole Antall kvadratmeter Beregnet kostnadsbehov 2023
Fredheim skole 2210 46 151 122 kr
Grymyr oppvekstsenter  2700 30 565  723 kr
Jaren skole 2250 62 403 928 kr*
Moen skole 2050 48 023 106 kr*
Sanne skole 1900 53 034 111 kr
Gran ungdomsskole 5300 73 443 470 kr*
Brandbu ungdomsskole - varmeanlegg 3775 11 180 122 kr

*Vi har utført noe vedlikeholdsarbeid på Jaren skole, Moen skole og Gran ungdomsskole i perioden 2021–2022. Tabellen er ikke korrigert for disse utbedringene.

Bedriftsbilder Brandbu barneskole høst 2021 -Kun til bruk i egne kanaler. HUSK krediering!

Dette skal vi gjøre

I arbeidet med barnehage- og skolestruktur skal vi undersøke hvilke kommunale barnehager og hvilke barneskoler vi fortsatt skal ha i framtida. Når det gjelder skolene, er det særlig disse fem vi vil se nærmere på:

 • Jaren
 • Moen
 • Sanne
 • Fredheim
 • Grymyr

Per i dag ønsker vi å beholde disse skolene:

 • Bjoneroa skole
 • Brandbu barneskole
 • Trintom skole
 • Brandbu ungdomsskole
 • Gran ungdomsskole

Vi har i løpet av de siste ti årene bygd to nye barneskoler; Brandbu barneskole og Trintom skole, og vi har renovert Brandbu ungdomsskole og Bjoneroa skole. Vi har ikke plass til å samle ungdomsskoleelevene på én skole – derfor foreslår vi ikke endringer ved disse skolene. Vi ønsker å beholde skoletilbudet i Bjoneroa, på grunn av avstand til nærmeste skole. Her bør vi se på mulighet for samarbeid og samdrift mellom barnehagen og skolen. 

Fagerlund barnehage ble nybygd i 2016 og Bjørklund, Marka og Solheim barnehager er renovert i løpet av de siste årene. Bjoneroa barnehage trenger å oppgraderes, men vi har ikke analysert behovet. Det vil være naturlig å vurdere framtida til Gran natur- og familiebarnehage, fordi kommunen leier arealer til å drifte barnehagen, samtidig som vi har ledig kapasitet i flere andre kommunale barnehager.

Ofte stilte spørsmål om barnehage- og skolestruktur

Kommunedelplan oppvekst (framsikt.net)