Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 18. okt. 2021 kl. 13:32

Informasjon om korona

Les mer

Møte i Planutvalget - ekstramøte

Tid og sted: 15.04.2020 kl. 09:00 - Gran rådhus, møterom Granavollen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
10/20 Referatsaker til møtet i planutvalget
11/20 Reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5 - avvisning av planforslag til offentlig ettersyn
12/20 22/81 – Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge i byggeforbudssonen i Gjærvika
13/20 276/1 - Avslag på søknad om dispensasjon om fradeling av boligtomt i LNF-område - vedtaket opprettholdes
14/20 148/98 - Søknad dispensasjon fra reguleringsplan på Lygna for oppføring av skigard rundt fritidsbolig
15/20 1/104 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende overskridelse av utnyttelse på fritidsbolig
16/20 298/1/70 - Søknad om dispensasjoner for tilbygg på fritidsbolig